Oficiální web obce Písková Lhota | Vyberte si jazyk: cz verzeen verze

Písková LhotaKontaktní informace
  • Poděbradská 17, Písková Lhota 290 01
  • Úřední hodiny: Po 9-11:30h, 13-17h,
  • St 9-11:30h, 13-18h
  • Telefon: +420 725 524 423
  • E-mail: piskova.lhota@seznam.cz
více kontaktních informací a map

Informace o obci

 

Písková Lhota patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Poděbrady, které je tvořeno celkem 35 obcemi, které se dále rozdělují na správní obvody pověřených obecních úřadů Poděbrady a Městec Králové. Výhodná poloha tohoto území umožňuje dobré spojení téměř do všech částí České republiky.

 

Písková Lhota je vzdálena 3 km od lázeňského města Poděbrady, které jsou pro tuto obec spádovým městem. Dojíždí se sem do školy, k lékaři a je zde pro obyvatele dostupná občanská vybavenost. Spádovou nemocnicí je zařízení v Městci Králové a v Kolíně. Do zaměstnání se dojíždí nejen do Poděbrad, ale i do Nymburka a do Prahy vzhledem k výhodné poloze a napojení na dálnici D11.


 

KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA

Území obce patří do teplé klimatické oblasti, charakterizované dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou až suchou zimou a krátkým trváním sněhové pokrývky, což však zima 2010 vyvrátila. Převládající směry větrů jsou západní, jihozápadní a jihovýchodní.

 

 

GEOFAKTORY ÚZEMÍ

Reliéf území obce je rovinatý o průměrné nadmořské výšce 188 m. n. m. Západní okraj území je jedním z nejnižších míst na Poděbradsku (185 m. n. m.).

 

 

VODA

Řešení území leží v povodí řeky Labe. Stanovené záplavové území řeky Labe zasahuje jen ze severovýchodu na území katastru obce, zastavěné území nezasahuje. Západní hranici obce tvoří Výrovka, která pramení u Uhlířských Janovic v nadmořské výšce 487 m. n. m. Celé území obce leží v ochranném pásmu II.stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského města Poděbrady. Je zde umístěn i pozorovací vrt(směrem na Hořátev). Ochranné pásmo vrtu má poloměr 50 m.

 


Copyrights © idealniweb.cz 2010 - 2019 | vytvořeno: www.idealniweb.cz