Oficiální web obce Písková Lhota | Vyberte si jazyk: cz verzeen verze

Písková LhotaKontaktní informace
  • Poděbradská 17, Písková Lhota 290 01
  • Úřední hodiny: Po 9-11:30h, 13-17h,
  • St 9-11:30h, 13-18h
  • Telefon: +420 725 524 423
  • E-mail: piskova.lhota@seznam.cz
více kontaktních informací a map

Úřední deska Písková Lhota

Dokumenty


Datum Název dokumentu
2019-02-14 Oznámení o zahájení řízení o územním plánu obce Kostelní Lhota
2019-02-08 Program veřejného zasedání ZO Písková Lhota 25. 2. 2019
2019-02-08 Záměr obce - prodej toaletní kabiny PENTAS
2019-02-08 Záměr pronájmu části pozemku 655/22 k. ú. Písková Lhota
2019-02-08 Ceník pronájmu Obecního domu na adrese Poděbradská 17, Písková Lhota
2019-02-08 Záměr obce - prodej palivového dřeva
2019-02-07 Návrh rozpočtu na rok 2019
2019-01-29 Rozpočtové opatření č. 6/ 2018
2019-01-24 Přílohy zápisu z veřejného zasedání ZO Písková Lhota dne 12. 12. 2018
2019-01-24 Zápis z veřejného zasedání ZO Písková Lhota dne 12. 12. 2018
2019-01-24 Veřejná vyhláška - oplocení dálnice D11 v km 33,94-40,80
2019-01-22 Rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny a o uložení náhradní výsadby
2019-01-07 Oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje
2019-01-07 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021
2019-01-07 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
2018-12-27 Záměr obce směnit část pozemku
2018-12-27 Zahájení řízení o prodloužení platnosti ÚR na oplocení dálnice D11 v km 33,94-40,80
2018-12-12 Rozhodnutí o kácení
2018-12-06 Schválený střednědobý výhled rozpočtu
2018-12-05 Informace o ceně vodného a stočného od 1. 1. 2019
2018-12-03 Program veřejného zasedání ZO Písková Lhota 12. 12. 2018
2018-11-29 Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací v k. ú. Písková Lhota
2018-11-29 Výzva k úhradě
2018-11-27 DSO - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2021
2018-11-27 DSO - Návrh rozpočtu 2019
2018-11-27 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 124/2018
2018-11-21 Návrh střednědobého výhledu obce na období 2019 - 2021
2018-11-21 Návrh rozpočtu obce na rok 2019
2018-11-21 Mateřská škola CIPÍSKOVÁ - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021
2018-11-21 Mateřská škola CIPÍSKOVÁ - návrh rozpočtu na rok 2019
2018-11-08 Rozpočtové opatření č. 5/2018
2018-11-08 Rozpočtové opatření č. 4/2018
2018-11-08 Ceník věcných břemen
2018-11-08 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Písková Lhota dne 29. 10. 2018
2018-11-07 Stanovisko ke zbudování Mini ZOO na pozemku p.č. 1291/1 v k. ú. Písková Lhota
2018-11-01 Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období 9/2018
2018-10-22 Příloha č.1 k zápisu z jednání kontrolního výboru obce - revize nesplněných usnesení
2018-10-22 Zápis z jednání Kontrolního výboru obce ze dne 19. 9. 2018
2018-10-19 Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Písková Lhota
2018-10-19 Strategický plán rozvoje sportu OBCE PÍSKOVÁ LHOTA 2018 - 2025
2018-10-19 Cvičení Písková Lhota 2018
2018-10-19 Zásah jednotky SDH Písková Lhota
2018-10-16 Oznámení o svozu nebezpečných odpadů a starého elektra
2018-10-08 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Písková Lhota
2018-10-03 Oznámení o přerušení dodávky pitné vody
2018-10-03 ZPRAVODAJ SDH PÍSKOVÁ LHOTA
2018-09-25 Info z jednotky SDH
2018-09-19 Rozpočtové opatření č. 3
2018-09-06 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví
2018-09-06 Pozvánka na HASIČSKÝ VÍKEND
2018-09-06 Sokolský den
2018-09-06 Oznámení o době a místě konání voleb
2018-09-05 Svolání prvního zasedání OVK - volby do ZO Písková Lhota
2018-09-04 Rozpočtové opatření č. 2/ 2018
2018-09-04 Zápis veřejného zasedání č. 5/2018 dne 22. 8. 2018
2018-09-03 NAŘÍZENÍ Středočeského kraje ze dne 20.8.2018
2018-08-29 Oznámení stavebních prací
2018-08-29 Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les
2018-08-24 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
2018-08-15 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do ZO Písková Lhota
2018-08-13 Program veřejného zasedání 22. srpna 2018
2018-08-06 Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020
2018-07-31 Strategický plán rozvoje sportu obce Písková Lhota 2018 - 2015
2018-07-25 Zápis veřejného zasedání č. 4/2018 ze dne 28. 6. 2018
2018-07-17 Rozpočtové opatření č. 1/2018
2018-07-17 Příloha č. 9 ZÚC 2017
2018-07-17 Příloha č. 8 ZÚC 2017
2018-07-17 Příloha č. 7 ZÚC 2017
2018-07-17 Příloha č. 6 ZÚC 2017
2018-07-17 Příloha č. 5 ZÚC 2017
2018-07-17 Příloha č. 4 ZÚC 2017
2018-07-17 Příloha č. 3 ZÚC 2017
2018-07-17 Příloha č. 2 ZÚC 2017
2018-07-17 Příloha č. 1 ZÚC 2017
2018-07-17 Schválený závěrečný účet obce Písková Lhota za rok 2017
2018-07-17 Smlouva č. 1/2018 o poskytnutí dotace
2018-07-12 Rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny a o uložení náhradní výsadby
2018-07-03 Obecně závazná vyhláška obce Písková Lhota č. 4/2018 o stanovení systému odstraňování komunálních odpadů
2018-07-03 Obecně závazná vyhláška obce Písková Lhota č. 3/2018 Požární řád obce
2018-07-03 Obecně závazná vyhláška obce Písková Lhota č. 2/2018 o nočním klidu
2018-07-03 Obecně závazná vyhláška obce Písková Lhota č. 1/2018 o místním poplatku ze psů
2018-07-03 Úřední hodiny v letním období
2018-06-19 Program veřejného zasedání 28. června 2018
2018-06-18 Oznámení o výkonu topografických prací
2018-06-18 Výzva k šetření vodou
2018-06-18 Řidičské průkazy nově od 1. 7. 2018
2018-06-07 Zápis veřejného zasedání dne 31. 5. 2018
2018-06-06 Schválený rozpočet na rok 2018
2018-06-06 Příloha MŠ CIPÍSKOVÁ k 31. 12. 2017
2018-06-06 Výkaz zisku a ztráty MŠ CIPÍSKOVÁ K 31. 12. 2017
2018-06-06 Rozvaha MŠ CIPÍSKOVÁ k 31. 12. 2017
2018-06-06 Příloha k 31. 12. 2017
2018-06-06 Výkaz zisku a ztráty obce Písková Lhota k 31. 12. 2017
2018-06-06 Rozvaha obce Písková Lhota k 31. 12. 2017
2018-06-06 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písková Lhota za rok 2017
2018-06-06 Tabulky finančního vypořádání se státním rozpočtem a dotací za rok 2017
2018-06-06 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2017
2018-06-06 Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Písková Lhota za rok 2017
2018-06-06 Sekačka Vari
2018-06-06 Záměr prodat sekačku Vari
2018-06-06 Záměr pronajmout prodejnu potravin
2018-05-31 Zápis z provedené kontroly ze dne 30. 5. 2018
2018-05-31 Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Písková Lhota 23. 5. 2018
2018-05-28 Oznámení o uzavření MěÚ Poděbrady 6. 6. 2018
2018-05-25 Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Písková Lhota 4. 5. 2018
2018-05-22 Návrh nařízení obce Písková Lhota č. 1/2018
2018-05-22 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o ochraně nočního klidu
2018-05-22 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o místním poplatku ze psů
2018-05-18 Oznámení o svozu nebezpečného odpadu a starého elektra
2018-05-16 Program veřejného zasedání 31. května 2018
2018-05-16 DSO Pečecký region - rozpočtové opatření č. 1
2018-05-16 DSO Pečecký region - schválený rozpočet na rok 2018
2018-05-14 Návrh rozpočtu na rok 2018
2018-05-11 Informace pro občany - ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
2018-05-03 Zápis z ustavujícího zasedání dne 25. 4. 2018
2018-05-02 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017
2018-05-02 Přerušení dodávky elektřiny
2018-04-26 Čarodějnické opékání
2018-04-16 Program veřejného zasedání 25. dubna 2018
2018-04-16 DSO Pečecký region - závěrečný účet za rok 2017
2018-04-05 Příloha zápisu - informace o vymáhání pohledávek obce
2018-04-05 Zápis veřejného zasedání dne 19. 3. 2018
2018-04-05 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
2018-04-03 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Písková Lhota konané dne 31. března 2018
2018-03-23 Odlište se značkou Polabí - regionální produkt
2018-03-23 Výzva k předkládání žádosti o značku Polabí - regionální produkt
2018-03-23 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018
2018-03-23 Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018
2018-03-15 Oznámení o době a místu konání nových voleb do ZO Písková Lhota
2018-03-07 Program veřejného zasedání 19. března 2018
2018-03-01 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
2018-02-14 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do ZO Písková Lhota
2018-02-14 Odpověď na otevřený dopis
2018-02-14 Otevřený dopis
2018-01-17 Rozpočtové opatření č. 8/2017
2018-01-17 Rozpočtové opatření č. 7/2017
2018-01-17 Rozpočtové provizorium na rok 2018
2018-01-17 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
2018-01-08 Zápis z veřejného zasedání č. 6/2017 ze dne 20. 12. 2017
2018-01-08 Nové volby do Zastupitelstva obce Písková Lhota 31. 3. 2018 - podávání kandidátních listin
2018-01-08 Nové volby do Zastupitelstva obce Pískováá Lhota 31. 3. 2018 - podpisy na peticích
2017-12-20 DSO Pečecký region - rozpočtová opatření 1,2,3/2017
2017-12-20 Dobrovolný svazek obcí Pečecký region - střednědobý výhled rozpočtu
2017-12-20 Příloha č. 6 schváleného ZÚC za rok 2016
2017-12-20 Příloha č. 5 schváleného ZÚC za rok 2016
2017-12-20 Příloha č. 4 schváleného ZÚC za rok 2016
2017-12-20 Příloha č. 3 schváleného ZÚC za rok 2016
2017-12-20 Příloha č. 2 schváleného ZÚC za rok 2016
2017-12-20 Příloha č. 1 schváleného ZÚC za rok 2016
2017-12-20 Schválený závěrečný účet za rok 2016
2017-12-20 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
2017-12-20 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 127/2017
2017-12-14 Oznámení o svolání prvního zasedání volební komise
2017-12-11 Program veřejného zasedání ZO Písková Lhota dne 20. prosince 2017
2017-12-07 Cena vodného a stočného v roce 2018
2017-11-21 Rozpočtové opatření č. 6/2017
2017-11-21 Zápis veřejného zasedání dne 20. 11. 2017
2017-11-21 Usnesení Krajského soudu v Praze
2017-11-21 Rozsudek Okresního soudu v Nymburce
2017-11-20 Volba prezidenta 2018-informace o počtu a sídle volebních oksků
2017-11-13 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
2017-11-13 Program VZ 20.11.2017
2017-11-08 Opatření obecné povahy
2017-11-06 Výzva pro vlastníky lesa-kontrola lesů po klimatických jevech
2017-11-01 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Cipísková
2017-11-01 Návrh rozpočtu na rok 2018 MŠ Cipísková
2017-10-13 Protipovodňová opatření
2017-10-13 MAS Podlipansko-rozpočtové opatření
2017-10-04 Program veřejného zastupitelstva dne 17.10.2017
2017-10-04 Oznámení o době a místě konání voleb do PS a PČR v r. 2017
2017-10-04 Rozpočtové opatření č. 4/2017
2017-09-20 Upozornění PČR-podvodné vylákání peněz od seniorů
2017-09-20 Upozornění ČEZ k odstanění a okleštění stromoví
2017-09-12 Zpracovávání žádostí o dotace z programu rozvoje venkova
2017-09-12 Kotlíková dotace
2017-09-12 Odstávka pitné vody 7.10.2017
2017-09-12 Rozpočtové opatření č. 3/ 2017
2017-09-04 Volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR 2017
2017-08-31 Program veřejného zastupitelstva 11.9.2017
2017-08-11 Uveřejnění zakázky protipovodňových opatření
2017-08-03 změna úředních hodin v prázdninovém provozu
2017-08-03 Změna úředních hodin o prázdninách
2017-08-03 Výzva k nabídce zásahového a dopravního vozidla pro SDH PL
2017-07-26 Oznámení-město Sadská přijme strážníka
2017-06-28 Pronájem budovy č. p 17
2017-06-28 Dražební vyhláška-usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
2017-06-28 Rozpočtové opatření č. 2/ 2017
2017-06-05 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
2017-06-05 Program veřejného zasedání 14.6.2017
2017-05-25 Příloha MŠ Cipísková
2017-05-25 Výkaz zisku a ztráty MŠ Cipísková
2017-05-25 Rozvaha MŠ Cipísková
2017-05-25 Finanční vypořádání dotací
2017-05-25 Zpráva o přezkoumání hospodaření
2017-05-25 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazů obcí a regionálních rad
2017-05-25 Závěrečný účet za rok 2016
2017-05-22 Inspekční zpráva-MŠ Cipísková
2017-05-15 Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí o umístění stavby-Vrbová Lhota
2017-05-10 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Sadská a obcí Písková Lhota
2017-05-02 Krajský úřad Středočeského kraje-rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní smlouvy
2017-05-02 Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí na rok 2017
2017-05-02 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
2017-04-18 OZNÁMENÍ O SVOZU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, STARÉHO ELEKTRA A OBJEMNÝCH ODPADŮ
2017-04-12 Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení územního řízení-Vodovod pro obec Vrbová Lhota
2017-04-05 Pronájem budovy č.p. 17
2017-04-04 Rozpočtové opatření č. 1
2017-04-04 Zápis do MŠ Cipísková
2017-03-29 Veřejná vyhláška-Oznamenání o projednání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Poděbrady
2017-03-23 Den otevřených dveří MŠ 30.3.2017
2017-03-23 přerušení elektřiny 7.4.2017
2017-03-23 Schéma linek PID
2017-03-23 Program veřejného zasedání zastupitelstva 4.4.2017
2017-03-15 Opatření obecné poahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
2017-03-15 Rozpočtový výhled na rok 2017-2019
2017-03-15 Schválený rozpozčet na rok 2017
2017-03-14 Oznámení o plánovaném přerušení el. energie 6/4/17
2017-03-08 Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Hořátev
2017-03-08 Opatření obecné povahy-přechodná úprava dopravy na veřejné komunikaci
2017-02-28 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
2017-02-20 Veřejná vyhláška-kormorán velký
2017-02-20 Opatření obecné povahy-kormorán velký
2017-01-04 Cena vodného a stočného v roce 2017
2017-01-04 Výměna řidičských průkazů vydaných v r. 2007
2017-01-04 Pronájem pozemku na k.ú. Písková Lhota
2017-01-04 Pronájem pozemku na k.ú. Písková Lhota
2017-01-03 Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-Oplocení dálnice D11
2017-01-03 Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
2016-11-23 Pečecký region-rozpočet na rok 2017
2016-11-23 Pronájem pozemku ve vlastnictví k.ú. Písková Lhota
2016-11-10 Návrh rozpočtu na rok 2017
2016-11-10 Program zastupitelstva 30.11.2016
2016-11-01 Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení územního řízení-Oplocení dálnice D11
2016-10-19 MŽP: Veřejná vyhláška-kormorán velký
2016-10-19 MŽP: Opatření obecné povahy-kormorán velký
2016-10-17 Oznámení o svozu nebezpečných odpadů 26.11.2016
2016-10-05 Informace o vadách na hlasovacích lístcích
2016-09-07 Oznámení o místě a době konání voleb 10/2016
2016-08-22 Oznámení o konání zastupitelstva 1.9.2016
2016-06-07 MŽP: Odůvodnění-Program ochrany ovzduší
2016-06-07 MŽP: Opatření obecné povahy
2016-06-07 Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy
2016-06-07 Program zastupitelstva 15.6.2016
2016-05-25 Příloha MŠ Cipísková
2016-05-25 Výkaz zisku a ztráty MŠ Cipísková
2016-05-25 Rozvaha MŠ Cipísková
2016-05-25 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazů obcí a regionálních rad
2016-05-25 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
2016-05-25 Finanční vypořádání se SK 2015
2016-05-25 Závěrečný účet za rok 2015
2016-05-19 Program zastupitelstva 30.5.2016
2016-05-17 Odvoz nebezpečného odpadu 28.5.2016
2016-05-09 Květinový den proti rakovině, leták
2016-04-19 domument od MVČR k cestování s dětmi
2016-04-12 Dobrovolný svazek obcí Pečecký region-závěrečný účet za rok 2015
2016-04-06 Program zastupitelstva 20/4
2016-04-03 Oznámení o odstávce el. energie 6/4
2016-02-03 Dokumentace k UR stavby Revitalizace rybníka Písková Lhota
2016-01-19 Program zastupitelstva 28.1.2016 od 8:00
2015-12-15 Cena vodného a stočného v roce 2016
2015-12-15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
2015-12-01 Program zastupitelstva 9.12.2015
2015-11-23 Návrh rozpočtu 2016 - Dobrovolný svazek obcí Pečecký region
2015-11-23 Návrh rozpočtu na rok 2016
2015-10-27 Upozornění ÚP-Průkazy osoby se zdravotním postižením v nové podobě
2015-10-27 Oznámení-Posuzování vlivu na životní prostředí: "Těžba štěrkopísku-Písková Lhota 2"
2015-10-18 Informace občanům-odečet el. energie 26.10.2015
2015-10-18 Program veřejného zasedání zastupitelstva obce 26.10. 2015
2015-09-30 Zájezd do Drážďan, instrukce+přihláška
2015-09-30 Oznámení o odvozu nebezpečného odpadu
2015-08-30 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍSKOVÁ LHOTA formou opatření obecné povahy
2015-08-30 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 6/2015 z 26.8. 2015
2015-08-30 AGENDA NEDOSTATEČNĚ URČITĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASTRU NEMOVITOSTÍ (NEZNÁMÝ VLASTNÍK)
2015-08-30 Podklady ke změně UP
2015-08-19 Změna času veřejného zasedání zastupitelstva 26.8. 2015
2015-08-17 Závěrečný leták-Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 VPP (OP LZZ) ÚP
2015-08-17 Program zastupitelstva 26.8.2015
2015-07-31 Oznámení o uzavření OÚ od 30.7-4.8. 2015
2015-07-31 Zápis z veřejného zasedání 27.7. 2015
2015-07-21 oznámení o přerušení elektřiny 30.7., 3. a 4.8. 2015
2015-07-20 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 OBCE PÍSKOVÁ LHOTA o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území obce Písková Lhota.
2015-07-20 MŽP vydává Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy
2015-07-20 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy
2015-07-01 Výkresy k ÚP
2015-07-01 Podklady k ÚP
2015-07-01 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZPŘÍSTUPNĚNÍ NÁVRHU ZMÉNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍSKOVÁ LHOTA A OZNÁMENÍ KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
2015-07-01 Sociologický ústav AV hledá externí spolupracovnice
2015-07-01 Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Písková Lhota
2015-07-01 Pozvánka na folk v Kostelní Lhotě
2015-07-01 Výtah usnesení ze zápisu veřejného zasedání zastupitelstva 22.6.2015
2015-07-01 Program zastupitelstva 27.7. 2015
2015-06-11 Program zastupitelstva 22.6.2015
2015-06-08 Výtah z usnesení zastupitelstva obce 25.5.2015
2015-06-04 Rozvaha příspěvkové organizace
2015-06-04 Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
2015-06-04 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
2015-06-04 Výkaz pro hodnocení plnení rozpočtu samosprávných územních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
2015-06-04 Závěrečný účet obce za rok 2014
2015-05-25 Výsledky zápisu do Mateřské školy Písková Lhota pro šk. rok 2015/2016
2015-05-25 Vyhlášení konkurzu na post ředitele/ky MŠ Písková Lhota
2015-05-21 Seznam nemovitostí, u nichž je tzv. neznámý vlastník
2015-05-14 Program zastupitelstva 25.5. 2015
2015-05-03 Jmenování prozatimního ředitele MŠ Cipísková
2015-05-03 Celkové vyúčtování položek pro vodné a stočné
2015-04-28 Záměr prodat budovu čp. 17 a pozemek parc. č 163 v k.ú. Písková Lhota
2015-04-24 Zápis do MŠ Cipísková
2015-04-09 Oznámení o přerušení elektřiny 28.4. 2015
2015-04-09 Zastupitelstvo 31.3. 2015
2015-03-23 Oznámení o konání zastupitelstva 31.3. 2015
2015-03-23 Zastupitelstvo 18.3. 2015
2015-03-10 Oznámení o konání zastupitelstva 18.3. 2015
2015-02-23 Výsledek šetření stížnosti v MŠ Cipísková
2014-12-28 Inzerát na pozici administrativní pracovník-účetní
2014-12-23 zápis z jednání zastupitelstva 22.12.2014
2014-12-10 Zastupitelstvo 22.12.2014
2014-12-08 Návrh rozpočtu obce na rok 2015
2014-11-30 Oznámení o konání zastupitelstva 8.12.2014
2014-10-24 Ustavující zasedání zastupitelstva obce Písková Lhota dne 8.11. 2014
2014-10-23 Návrh rozpočtu DSO Pečecký region na rok 2015
2014-10-22 Zápis o průběhu a výsledku voleb hlasování ve volebním okrsku
2014-10-11 Zápis o průběhu voleb do zastupitelstva obce
2014-09-24 Podklady k UP Písková Lhota
2014-09-23 Oznámení o vystavení návrhu změny UP č. 1 Písková Lhota
2014-09-11 Informace ke konání komunálních voleb 2014
2014-06-02 Přílohy závěrečného účtu
2014-06-02 Závěrečný účet obce Písková Lhota za rok 2013
2014-05-21 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
2014-05-07 Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu 2014
2014-04-30 Příloha-územní plán Písková Lhota
2014-04-30 Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Písková Lhota
2014-04-30 Zastupitelstvo 23,4.2014
2014-04-29 Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do předškolního vzdělávání v MŠ Cipísková pro školní rok 2014/2015
2014-04-29 Zpráva o uplatňování územního plánu Písková Lhota
2014-04-09 Závěrečný účet za rok 2013 Pečecký region
2014-04-08 volby do Evropského parlamentu 2014
2014-03-10 Zápis do MŠ Cipísková pro školní rok 2014/2015
2013-12-21 Ropočet obce Písková Lhota pro rok 2014
2013-12-02 Návrh rozpočtu obce Písková Lhota pro rok 2014
2013-11-20 Rozpočtový výhled na roky 2015-2019
2013-11-18 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
2013-10-28 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR 2013
2013-10-15 Rozpočet na rok 2014, Pečecký region
2013-10-15 Zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Pečecký region na rok 2014
2013-10-15 Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny 2013
2013-09-26 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ MALÉHO ROZSAHU NA PROJEKT:POŘÍZENÍ ČISTÍCÍHO STROJE PRO SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI
2013-09-02 Program zastupitelstva 9.9.2013
2013-08-09 Rozthodnutí o přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
2013-07-01 Zápis do MŠ
2013-06-26 Přihláška do MŠ-ke stažení zde
2013-06-20 Prodej pozemku p.č. 322
2013-06-03 Závěrečný účet obce za rok 2012
2013-05-10 Strategický rozvojový plán obce Písková Lhota
2013-04-10 Závěrečný účet Dobrovolného svazu obcí Pečecký region
2013-04-04 Prezentace mladých hasičů k olympiádě CTIF
2013-04-03 Záměr pronajmout prostory v č.p. 42 Písková Lhota, Spojovací, 29001.
2013-04-03 vyhlášení konkurzu na ředitelku MŠ
2013-03-27 Program zastupitelstva 2.4.2013
2013-02-04 Program zastupitelstva 11.2.2013
2013-01-15 Oznámení o konání druhého kola voleb prezidenta ČR 2013
2012-12-27 Oznámení o konání prezidentských voleb v roce 2013
2012-12-16 Zastupitelstvo 12.12.2012
2012-12-16 Záměr prodat pozemek 678/2 v k.ú. obci Písková Lhota
2012-12-05 Program zastupitelstev 12.12. a 28.12. 2012
2012-11-12 Rozpočet obce na rok 2013
2012-10-15 Výsledky voleb do krajů 2012
2012-10-04 Oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů 2012
2012-07-31 Úprava místního provozu na s. č. 611 VI.
2012-07-31 Úprava místního provozu na s. č. 611 V.
2012-07-31 Úprava místního provozu na s. č. 611b IV.
2012-07-31 Úprava místního provozu na s. č. 611 III.
2012-07-31 Úprava místního provozu na s. č. 611, II.
2012-07-31 Úprava místního provozu na s. č. 611
2012-03-14 Závěrečný účet obce 2011
2012-02-11 cena vodného a stočného v roce 2012
2011-12-16 Rozpočtový výhled na roky 2013-2015
2011-12-16 Provoz kanalizace a vodovodu v obci Písková Lhota
2011-12-14 Výběrové řízení "Rekonstrukce víceúčelového domu"
2011-11-20 Návrh rozpočtu Podlipanska
2011-11-20 Návrh rozpočtu Podlipanska
2011-11-14 Návrh rozpočtu DSO Pečecký region na rok 2012
2011-11-14 Návrh rozpočtu DSO Pečecký region na rok 2012
2011-11-14 Návrh rozpočtu DSO Pečecký region na rok 2012
2011-10-17 Rozpočet na rok 2012
2011-07-21 Přílohy
2011-07-21 Výdaje za rok 2008
2011-07-21 Přehled dotací
2011-07-21 Závěrečný účet obce za rok 2010
2011-06-04 Vodovody a kanalizace Nbk-komentář k vyúčtování, r. 2010
2011-06-04 Vodovody a kanalizace Nbk-celkové vyúčtování
2011-02-01 Projekt EU-Veřejně prospěšné práce
2011-02-01 upozornění k dani z nemovitostí
2011-02-01 rozpočet na rok 2011
2011-02-01 zápis zasedání zastupitelstva 27.12.2010
2011-02-01 zahájení zasedání zastupitelstva

.

Copyrights © idealniweb.cz 2010 - 2019 | vytvořeno: www.idealniweb.cz