, ,

1. HOŘÁTEVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, 24. – 28.7.2023, INFORMACE V LETÁKU