Za nepříliš příznivého počasí dne 28.10.2018 uctili zástupci obce, spolků TJ Sokol a SDH památku padlých vojínů během světových válek. Pomník byl poprvé slavnostně odhalen 17. září 1922 a během letošních letních měsíců zrekonstruován. Slavnostní řeč pronesla za obec starostka Alena Rosenbergová, za TJ Sokol Petr Mráz, za SDH Monika Němečková a čtením z historické, skoro sto let staré kroniky přispěl také pan Jaroslav Homola, kronikář obce.  Věnec nesli a položili na pomník Jiří Kopřiva a Jindřich Stýblo.