V symbolický den pátek 13-tého dubna proběhlo v obci Třebestovice jarní cvičení jednotek SDH okrsku č. II.

Tématem cvičení byla záchrana osob při dopravní nehodě, zejména pak poskytnutí předlékařské pomoci. Prověřovala se zde připravenost jednotek jak po stránce materiální, tak odborné.

V 17: 30 hod. povolal velitel cvičení jednotku SDH Písková Lhota k dopravní nehodě motorového vozidla a cyklisty v obci Třebestovice. Ta vyjela v počtu 1+5. Na místě jednotka provedla průzkum, zajistila záchranu zraněné osoby (cyklisty) v podobě předlékařské pomoci a zjistila zdravotní stav řidiče vozidla, ten nebyl zraněn.

Cvičení vyvrcholilo simulovanou zástavou srdce zraněného. Pod dohledem lékaře Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje všichni členové jednotky střídavě prováděli kardiopulmonální resuscitaci (CPR), tedy nepřímou masáž srdce a umělé dýchání, pomocí resuscitačního trenažéru (figuríny).

Toto cvičení, obohacené o zmíněnou CPR plně splnilo svůj účel. Přineslo nám i ostatním účastníkům řadu cenných zkušeností a zážitků. Navíc jsme objevili drobné nedostatky ve vybavenosti, např. absence kvalitních fixačních dlah.

SDH Písková Lhota touto cestou děkuje SDH Třebestovice, zejména celé přípravné skupině a lékaři ZZS za organizaci tohoto cvičení.