,

Informace o realizaci projektu s dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova, Oblast podpory Dopravní infrastruktura.

Projekt “Rekonstrukce chodníku v ulici Spojovací
Evidenční číslo: FRV/VEI/045060/2021

Tento projekt, realizovaný v roce 2021, byl spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova, Oblast podpory Dopravní infrastruktura.

Účelem projektu je obnova chodníků a vjezdů v ulici Spojovací. Realizací projektu byla zvýšena bezpečnost chodců snížením rizika úrazů. Současně byla řešena i rekonstrukce stávající dešťové kanalizace a upraveny odtokové poměry lokality.

Celkové uznatelné náklady projektu činily 902 921,36 Kč a dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova  činila 489 000,- Kč,  obec se podílela částkou 413 921,36 Kč.