Co je africký mor prasat?

Africký mor prasat (AMP) je nakažlivé virové onemocnění prasat domácích i divokých. Virus je velice
odolný a zůstává infekční řadu měsíců ve zmraženém či sušeném mase z nakažených zvířat. Nemoc
je nepřenosná na člověka a jiné druhy zvířat. Nemocní a uhynulí divočáci jsou zdrojem onemocnění pro
domácí prasata. Při zavlečení AMP je rozhodující včasná detekce, která je prováděna vyhledáváním
a vyšetřováním uhynulých divočáků.

Rizika AMP a jeho šíření
OO nelegální dovoz produktů z prasat ze zemí s výskytem AMP
OO šíření infekce při kontaktu s uhynulým divokým prasetem
OO krmení divokých prasat
OO odhazování potravin v přírodě
OO dovoz trofejí ze zemí s výskytem AMP

Metody boje s AMP
OO omezit dovoz potravin a trofejí ze zemí s výskytem AMP
OO zbytky potravin odhazovat výhradně do odpadkových košů a popelnic
OO vyhnout se oblastem s výskytem AMP
OO případný nález uhynulého divočáka ohlásit myslivci, obci nebo KVS

AMP_-_obcane_-_letak