Entries by Dana Matějčková

,

Novinky k revitalizaci vodního toku Výrovky

Středočeský kraj dokončil projekt „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka.“ Studie byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí a byla zaměřena na posouzení stávající protipovodňové ochrany v povodí Výrovky, identifikaci problémových míst a navržení opatření, která mají zároveň zadržet vodu v krajině formou přírodě blízkých opatření. Jedno z opatření, zpracované do fáze dokumentace pro […]

,

Pozor, změna termínu svozu nebezpečných odpadů a starého elektra. Uskuteční se dne 21.11.2020 od 9:00 – 10:00 hod. ve sběrném dvoře

Nebezpečný odpad a elektro bude od obyvatel odebírán  dne 14. 11. 2020 následovně: Místo odběru Čas odběru Sběrný dvůr 9:00-10:00 hod. V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů:  znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čisticích prostředků atd.  sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.  upotřebené oleje: motorové, […]

,

Mimoradne opatreni noseni ochrannych prostredku dychacich-cest-od-21-10-2020-do-odvolani

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2 Praha 19. října 2020 Č. j.: MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENI Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), […]

,

Odečty elektroměrů ve dnech 29. a 30.10.2020

Pravidelné odečty elektroměrů v Pískové Lhotě  Přibližný plán pořadí odečítaných ulic: Ve čtvrtek 29.10.2020 od 9 do 15 hodin Ulice Poděbradská, Lesní a Spojovací V pátek 30.10.2020 od 9 do 14 hodin Ulice V Hájích, Hořátevská, Polabská, Příčná I., Příčná II., 1. Máje Případné změny plánu vyhrazeny. POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA Vzhledem k odečtům OPTICKOU SONDOU, […]

,

Obec Písková Lhota hledá pracovníka na pozici Referent/ka všeobecné správy.

29.9.2020 Obec Písková Lhota vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na obsazení pozice: Referent všeobecné správy   Popis pracovního místa: Přijímání a odesílání pošty, evidence došlé a odeslané pošty, komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující […]