Entries by Žaneta Lokajíčková

,

Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu ve správě Vodovodů a kanalizací Nymburk, a.s.

  Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu ve správě  Vodovodů a kanalizací Nymburk, a.s.     Jako provozovatel vodovodů a kanalizací, a.s.  Vodovody a kanalizace Nymburk zakazuje s okamžitou platností napouštění bazénů a zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu. Napouštění bazénů nebo zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu není v souladu s uzavřenými smlouvami. […]

,

Oznámení o svozu nebezpečných odpadů 21.5.2022

Nebezpečný odpad a elektro bude od obyvatel odebírán  dne 21. 5. 2022 následovně: Místo odběru Čas odběru Sběrný dvůr 9:00-10:00 hod. V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů:  znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čisticích prostředků atd.  sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.  pesticidy, herbicidy: nespotřebované […]

,

Nařízení Středočeského kraje

3/2020 NAŘÍZENÍ Středočeského kraje ze dne 20. 4. 2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 […]

, ,

Naše JSDH má novou požární stříkačku

        Projekt ZVÝŠENÍ AKCESCHOPNOSTI JEDNOTKY SDH PÍSKOVÁ LHOTA MODERNIZACÍ POŽÁRNÍ TECHNIKY   je spolufinancován Evropskou unií v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova.   Hlavní cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Podlipansko, o.p.s.     Projekt “Projekt zvýšení akceschopnosti Jednotky SDH Písková Lhota modernizací požární techniky´´ Evidenční číslo: 21/005/19210/120/075/001951 Tento […]

,

Rozvetlá ulice

POKRESLEME OBEC Termín: 1.-31.5.2022 Kde: kdekoliv na Spojovací ulici Téma: KDYŽ VŠECHNO KVETE Technika: křídami, které budou k dispozici na dětském hřišti Kdykoliv ve dnech konání akce si vyzvedněte se svými dětmi na dětském hřišti křídy a pomalujte květinovými motivy naší ulici. Budeme rádi, když připojíte ke svému dílu i čitelný podpis. Vše můžete zdokumentovat […]