Entries by Žaneta Lokajíčková

Kompostéry

Žádáme občany,  kteří si vyzvedli kompostér, aby se dostavili v úřední den St od 15:00 – 17:00 podepsat „Smlouvu o výpůjčce a darování kompostéru“.

,

AKTUALITY K POZEMKOVÝM ÚPRAVÁM V KATASTRU OBCE PÍSKOVÁ LHOTA

Zastupitelstvo obce Písková Lhota  v březnu roku 2020 rozhodlo shromáždit potřebné množství souhlasů vlastníků zemědělské půdy tak, aby mohly být zahájeny komplexní pozemkové úpravy v naší obci. Proto žádáme některé vlastníky o vyjádření souhlasu s pozemkovými úpravami v katastru obce Písková Lhota. Jedná se o dlouhodobou záležitost, která jistě prospěje nám všem. Podrobnosti najdete v […]