CVIČENÍ Písková Lhota 2018

Okrsek č. II Okresního sdružení hasičů Nymburk každoročně pořádá, v rámci zdokonalování odborných znalostí, několik společných cvičení. Letošní podzimní výcvik proběhl v sobotu13. října, v Pískové Lhotě.

Protože dle statistik HZS ČR došlo v České Republice jen v prvním pololetí roku 2018 k necelým 1800. požárů polí a lesů, tématem cvičení byla zvolena „Ochrana lesního porostu před požárem pole, tvorbou vodní stěny z C proudů“.

Cvičení se zúčastnilo osm jednotek SDH obcí okrsku, s účastí bezmála 60. hasičů a hasiček, za použití 4. cisternových automobilových stříkaček a 4. dopravních automobilů. Při cvičení byla vytvořena 4 dopravní vedení a 16 C proudů v délce obrané linie cca 150 m.

Úkolem zdánlivě jednoduchého cvičení bylo kromě samotného provedení vodní stěny, prověření koordinace jednotek při společném zásahu, zejména pak „kvalita“ radioprovozu mezi veliteli jednotlivých jednotek s velitelem zásahu.

Doufám, že se všem v Pískové Lhotě líbilo, a že účastníkům bylo toto cvičení přínosem.