V Obecním domě dne 12. května se slavil Den Matek. Maminky uvítala starostka obce slavnostním projevem. K příjemnému posezení byly připraveny velmi chutné zákusky a každá maminka či babička obdržela květinu. Odpolednem provázel Beny Rock & Pop, který svým zpěvem přispěl k pohodové atmosféře.