Oznámení pohřbení lidských pozůstatků

Oznámení zřízení, úpravy hrobového místa.

Ukonční nájmu hrobového místa.

Žádost o přidělení č. p.

Prohlášení stavebníka o dokončení stavby

Přiznání k místnímu poplatku ze psů