Oznámení pohřbení lidských pozůstatků

Oznámení zřízení, úpravy hrobového místa.

Ukonční nájmu hrobového místa.