Letošní listopad byl odstartován oficiálně I. lhoteckou zábavou pořádanou Obecním úřadem Písková Lhota. Zábava pořádaná pro občany obce a jejich kamarády ze sousedních Lhot i nelhot. Celým večerem provázela tříčlenná kapela POHODA ze Sadské. Jako doprovodný program byly pozvané kankánové tanečnice Chrtky z Polních Chrčic. Svým uměním rozpumpovaly všechny přihlížející, především pánskou část. S postupujícím večerem, přišla na řadu i velmi očekávaná tombola, kde bylo připraveno na dvě stovky cen v podobě překvapení. Hlavní cenu, televizor, věnovaný Obecním úřadem Písková Lhota, našel své nové majitele v Přední Lhotě.
Velké poděkování patří T.J Sokol Písková Lhota, který poskytl prostory pro tuto akci a staral se po celý večer o občerstvení. Všem sponzorům a organizátorům, kteří se podíleli na přípravách, výzdobě, programu a bohaté tombole. Již teď nyní pro vás chystáme zábavu na následující rok, která se bude konat 6.listopadu 2020. Věříme, že se nám podaří připravit akci neméně úspěšnou, s novými nápady, abyste se měli na co těšit.