Dne 20.5.2022 od 7:300 do 15:30 dojde k přerušení dodávky elektrické energie na těchto adresách:

Polabská ulice: č.p. 22.183,185,186,200,208,212

Parcelní č. 116/2, 292, 1523/6