Seznam plánovaných odstávek v období od 27.08.2020

16.09.2020 (07:10 – 15:00) – plánovaná odstávka č. 110060726378

Písková Lhota – Písková Lhota, okres Nymburk

Poděbradská
80828693107119121123
Spojovací
2737583858792110113

Upozornění

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.