,

Ukliďme svět, ukliďme Česko v sobotu 10.4.2021

Přijďte v sobotu 10.4.2021 v 10 hodin dopoledne před hasičskou zbrojnici a pomozte nám uklidit náš svět. Od 9 hodin už bude probíhat sběr starého železa, který zajišťuje JSDH Písková Lhota. Vybavíme Vás respirátory i rukavicemi.…
,

Využijte možnost vyjádřit se k rozvoji a stavu naší obce, vyplňte krátký dotazník :)

  Odkaz k vyplnění dotazníku:   https://www.survio.com/survey/d/J4R9P4X5B0G8D1U6O
,

Sčítání obyvatel 2021

V sobotu 27. března 2021 bude zahájeno sčítání obyvatel. Všechny fyzické osoby jsou povinny poskytnout zákonem požadované údaje. Protože je sčítání navrženo online, nabízíme pomoc při sčítání seniorům, kteří nemají…
,

Projekt “Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Písková Lhota – 1. etapa”

Projekt “Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Písková Lhota – 1. etapa” Evidenční číslo: FOV/OBV/041927/2020 Tento projekt, realizovaný v roce 2020, byl spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu…
,

Projekt "Předcházení vzniku odpadů v obci Písková Lhota" Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008534

Projekt "Předcházení vzniku odpadů v obci Písková Lhota" Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008534 Tento projekt, realizovaný v roce 2020, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního…
,

Novinky k revitalizaci vodního toku Výrovky

Středočeský kraj dokončil projekt „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka.“ Studie byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí…
,

AKTUALITY K POZEMKOVÝM ÚPRAVÁM V KATASTRU OBCE PÍSKOVÁ LHOTA

Zastupitelstvo obce Písková Lhota  v březnu roku 2020 rozhodlo shromáždit potřebné množství souhlasů vlastníků zemědělské půdy tak, aby mohly být zahájeny komplexní pozemkové úpravy v naší obci. Proto žádáme některé…