,

Novinky k revitalizaci vodního toku Výrovky

Středočeský kraj dokončil projekt „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka.“ Studie byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí…
,

Pozor, změna termínu svozu nebezpečných odpadů a starého elektra. Uskuteční se dne 21.11.2020 od 9:00 - 10:00 hod. ve sběrném dvoře

Nebezpečný odpad a elektro bude od obyvatel odebírán  dne 14. 11. 2020 následovně: Místo odběru Čas odběru Sběrný dvůr 9:00-10:00 hod. V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů: …
,

Mimoradne opatreni noseni ochrannych prostredku dychacich-cest-od-21-10-2020-do-odvolani

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2 Praha 19. října 2020 Č. j.: MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENI Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1…
,

Odečty elektroměrů ve dnech 29. a 30.10.2020

Pravidelné odečty elektroměrů v Pískové Lhotě  Přibližný plán pořadí odečítaných ulic: Ve čtvrtek 29.10.2020 od 9 do 15 hodin Ulice Poděbradská, Lesní a Spojovací V pátek 30.10.2020 od 9 do 14 hodin Ulice…
,

Obec Písková Lhota hledá pracovníka na pozici Referent/ka všeobecné správy.

29.9.2020 Obec Písková Lhota vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na obsazení pozice: Referent…
,

Projekt "Předcházení vzniku odpadů v obci Písková Lhota" Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008534

Projekt "Předcházení vzniku odpadů v obci Písková Lhota" Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008534 Tento projekt, realizovaný v roce 2020, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního…