,

SEZNAM NEZAPLACENÝCH HROBOVÝCH MÍST K 26.10.2022

Nezaplacená hrobová místa   Obecní úřad v Pískové Lhotě eviduje seznam nezaplacených hrobových míst pro rok 2022 – 2031. Nájemní vztah tedy skončil dnem 31.12.2021.   Čísla nezaplacených hrobových…
, ,

5.11.2022 Autobusový zájezd na divadelní představení ODJEZD OD AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V 17:30

V sobotu 5. listopadu pořádáme zájezd na divadelní představení do Městského Tylova divadla v Kutné Hoře. V  komedii s názvem Vím, že víš, že vím... uvidíte Simonu Stašovou, Michala Dlouhého a další. Odjezd je v…
,

Odečty elektroměrů proběhnou 3.11.2022 a 4.11.2022

Ve dnech 3.11.2022 a 4.11.2022 budou prováděny odečty elektroměrů v Pískové Lhotě. Z důvodu provádění odečtů elektronickou sondou, prosíme o zpřístupnění elektroměrů (sousedská výpomoc, volný přístup…
,

INFORMACE Z OBCE ZÍSKÁTE S MOBILNÍM ROZHLASEM VE SVÉM TELEFONU. ZJISTĚTE VÍC…

Vážení občané, v rámci modernizace komunikace s vámi jsme zavedli systém pro tzv. SMART komunikaci – Mobilní Rozhlas. Díky tomuto systému vám budou ty nejdůležitější informace z naší samosprávy doručeny přímo do vašeho…
,

Oznámení o svozu nebezpečného odpadu a elektra

Nebezpečný odpad a elektro bude od obyvatel odebírán  dne 26. 11. 2022 následovně: Místo odběru Čas odběru Sběrný dvůr 9:00-10:00 hod. V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů: …
,

Informace o uzávěře silnice III/ 330 11 Písková Lhota – Hořátev

V termínech 24.10.- 31.10.2022 a 6.11.2022 - 16.11.2022 částečná uzavírka komunikace. V termínu od 1 . 11 2021 - 5.11.2022  úplná uzavírka.       Xerox Scan_12102022143028
,

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Písková Lhota konaných dne 23.9.2022 – 24.9.2022

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Písková Lhota konaných dne 23.9.2022 - 24.9.2022 najdete na tomto odkazu : Xerox Scan_26092022065141
,

Upozornění k platbám za komunální odpad

Termín pro úhradu poplatku za komunální odpad je 30.06.2022. Žádáme všechny, kteří ještě poplatek neuhradili o platbu převodem na účet 10720191/0100 , s variabilním symbolem, kterým je číslo popisné. Hotovostní platby…
, ,

Naše JSDH má novou požární stříkačku

        Projekt ZVÝŠENÍ AKCESCHOPNOSTI JEDNOTKY SDH PÍSKOVÁ LHOTA MODERNIZACÍ POŽÁRNÍ TECHNIKY   je spolufinancován Evropskou unií v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova.   Hlavní…