ZMĚNA V PŘEDNOSTI V JÍZDĚ V OBCI MILČICE

článek,změny předností.křižovatka Milčice POZOR, změna v přednosti v jízdě, Milčice (1)

Kompostéry

Žádáme občany,  kteří si vyzvedli kompostér, aby se dostavili v úřední den St od 15:00 - 17:00 podepsat "Smlouvu o výpůjčce a darování kompostéru".
,

Projekt "Předcházení vzniku odpadů v obci Písková Lhota" Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008534

Projekt "Předcházení vzniku odpadů v obci Písková Lhota" Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008534 Tento projekt, realizovaný v roce 2020, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního…
,

AKTUALITY K POZEMKOVÝM ÚPRAVÁM V KATASTRU OBCE PÍSKOVÁ LHOTA

Zastupitelstvo obce Písková Lhota  v březnu roku 2020 rozhodlo shromáždit potřebné množství souhlasů vlastníků zemědělské půdy tak, aby mohly být zahájeny komplexní pozemkové úpravy v naší obci. Proto žádáme některé…