,

Upozornění k platbám za komunální odpad

Termín pro úhradu poplatku za komunální odpad je 30.06.2022. Žádáme všechny, kteří ještě poplatek neuhradili o platbu převodem na účet 10720191/0100 , s variabilním symbolem, kterým je číslo popisné. Hotovostní platby…
, , ,

Trochu jiný den dětí - 4.června zažijte noční jízdu v letním kině

sdh-piskova-lhota_Den-deti_2022   Písková Lohota - 4.6.2022 - Tajemství staré bambitky 2
,

Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu ve správě Vodovodů a kanalizací Nymburk, a.s.

  Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu ve správě  Vodovodů a kanalizací Nymburk, a.s.     Jako provozovatel vodovodů a kanalizací, a.s.  Vodovody a kanalizace…
,

Nařízení Středočeského kraje

3/2020 NAŘÍZENÍ Středočeského kraje ze dne 20. 4. 2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle…
, ,

Naše JSDH má novou požární stříkačku

        Projekt ZVÝŠENÍ AKCESCHOPNOSTI JEDNOTKY SDH PÍSKOVÁ LHOTA MODERNIZACÍ POŽÁRNÍ TECHNIKY   je spolufinancován Evropskou unií v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova.   Hlavní…
,

Informace o odstávce dodávek elektrické energie

Dne 20.5.2022 od 7:300 do 15:30 dojde k přerušení dodávky elektrické energie na těchto adresách: Polabská ulice: č.p. 22.183,185,186,200,208,212 Parcelní č. 116/2, 292, 1523/6
,

Novinky k revitalizaci vodního toku Výrovky

Středočeský kraj dokončil projekt „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka.“ Studie byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí…