,

Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu ve správě Vodovodů a kanalizací Nymburk, a.s.

  Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu ve správě  Vodovodů a kanalizací Nymburk, a.s.     Jako provozovatel vodovodů a kanalizací, a.s.  Vodovody a kanalizace…
,

Oznámení o svozu nebezpečných odpadů 21.5.2022

Nebezpečný odpad a elektro bude od obyvatel odebírán  dne 21. 5. 2022 následovně: Místo odběru Čas odběru Sběrný dvůr 9:00-10:00 hod. V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů: …
,

Nařízení Středočeského kraje

3/2020 NAŘÍZENÍ Středočeského kraje ze dne 20. 4. 2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle…
, ,

Naše JSDH má novou požární stříkačku

        Projekt ZVÝŠENÍ AKCESCHOPNOSTI JEDNOTKY SDH PÍSKOVÁ LHOTA MODERNIZACÍ POŽÁRNÍ TECHNIKY   je spolufinancován Evropskou unií v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova.   Hlavní…
,

Informace o odstávce dodávek elektrické energie

Dne 20.5.2022 od 7:300 do 15:30 dojde k přerušení dodávky elektrické energie na těchto adresách: Polabská ulice: č.p. 22.183,185,186,200,208,212 Parcelní č. 116/2, 292, 1523/6
,

Novinky k revitalizaci vodního toku Výrovky

Středočeský kraj dokončil projekt „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka.“ Studie byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí…