,

Projekt “Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Písková Lhota – 1. etapa”

Projekt “Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Písková Lhota – 1. etapa” Evidenční číslo: FOV/OBV/041927/2020 Tento projekt, realizovaný v roce 2020, byl spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu…
,

Metodický pokyn k očkování z 14.1.2021 pro seniory 80+

Pokud máte zájem o registraci k očkování , zde se můžete seznámit s  postupem k vyplnění registračního formuláře https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/na portálu Ministerstva zdravotnictví ČR Na tomto odkazu…
,

Palivové dříví - Deblice lesy

„Firma DEBLICE – lesy vyhlašuje akci na dodávky palivového dříví – a to: Za prvé: Doprava za poloviční cenu Za druhé: Snížení cen dříví na nejnižší úroveň v roce Za třetí: Nabídka klád v celých délkách…

Informační leták k dobrovolnému Ag - testování

Informační leták k dobrovolnému Ag testování
,

Projekt "Předcházení vzniku odpadů v obci Písková Lhota" Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008534

Projekt "Předcházení vzniku odpadů v obci Písková Lhota" Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008534 Tento projekt, realizovaný v roce 2020, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního…
,

Novinky k revitalizaci vodního toku Výrovky

Středočeský kraj dokončil projekt „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka.“ Studie byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí…

Kompostéry

Žádáme občany,  kteří si vyzvedli kompostér, aby se dostavili v úřední den St od 15:00 - 17:00 podepsat "Smlouvu o výpůjčce a darování kompostéru".