,

Oznámení o svozu nebezpečného odpadu a elektra

Nebezpečný odpad a elektro bude od obyvatel odebírán  dne 26. 11. 2022 následovně: Místo odběru Čas odběru Sběrný dvůr 9:00-10:00 hod. V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů: …
,

Informace o uzávěře silnice III/ 330 11 Písková Lhota – Hořátev

V termínech 24.10.- 31.10.2022 a 6.11.2022 - 16.11.2022 částečná uzavírka komunikace. V termínu od 1 . 11 2021 - 5.11.2022  úplná uzavírka.       Xerox Scan_12102022143028

Setkání DSO Pečecký region v Pískové Lhotě

Ve čtvrtek 7.10.2022 se již tradičně v podzimním termínu uskutečnilo setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Pečecký region, jehož je naše obec členem, přímo u nás, v Pískové Lhotě. Součástí setkání byla pro…
,

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Písková Lhota konaných dne 23.9.2022 – 24.9.2022

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Písková Lhota konaných dne 23.9.2022 - 24.9.2022 najdete na tomto odkazu : Xerox Scan_26092022065141
,

Upozornění k platbám za komunální odpad

Termín pro úhradu poplatku za komunální odpad je 30.06.2022. Žádáme všechny, kteří ještě poplatek neuhradili o platbu převodem na účet 10720191/0100 , s variabilním symbolem, kterým je číslo popisné. Hotovostní platby…
, ,

Naše JSDH má novou požární stříkačku

        Projekt ZVÝŠENÍ AKCESCHOPNOSTI JEDNOTKY SDH PÍSKOVÁ LHOTA MODERNIZACÍ POŽÁRNÍ TECHNIKY   je spolufinancován Evropskou unií v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova.   Hlavní…
,

Novinky k revitalizaci vodního toku Výrovky

Středočeský kraj dokončil projekt „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka.“ Studie byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí…