Od 1.6.2020 vyváží firma AVE Kolín s.r.o. pouze nádoby na tuhý komunální odpad ( popelnice) se známkou na rok 2020.

 

Zde najdete otevřený dopis Dopady odpadových zákonů na obce Sdružení místních samospráv k návrhům zákonů odpadového hospodářství, které významně zvýší skládkovací poplatek:

Dopady odpadových zákonů na obce

 

Třiďme odpad 🙂 a zamezíme tak vysokým nákladům na svoz komunálního odpadu.

 

Platby za odvoz komunálního odpadu a místní poplatek ze psů můžete zasílat bezhotovostně na účet: 10720191/0100.

Jako variabilní symbol vždy uveďte číslo popisné.

Specifický symbol pro odvoz KO: 1340

Specifický symbol pro poplatek ze psa: 1341

Sazba ročního poplatku za odvoz KO: 750,- Kč osoba s trvalým pobytem v Pískové Lhotě, 750,- Kč za neobydlenou nebo rekreační nemovitost.

Osvobozeny od poplatku jsou například miminka narozená v kalendářním roce a osoby, které v kalendářním roce dosáhnou věku 70 let a starší.

Bezhotovostně můžete zaplatit i poplatek za pejska, který činí 70,- Kč ročně nebo 50,- Kč ročně za pejska, jehož držitelem je poživatel starobního nebo invalidního důchodu.

Pokud zvolíte bezhotovostní způsob úhrady místního poplatku, posečkejte, prosím, s vyzvednutí známky na rok 2020 až bude platba připsána na účet obce nebo vytiskněte doklad o realizaci platby z účtu a předložte.

Jestliže jste v této mimořádné situaci nestihli poplatek za svoz komunálního odpadu uhradit nebo vyzvednout  známku na rok 2020, ničeho se neobávejte, firma AVE Kolín s r.o. nám vyšla vstříc a bude vyvážet i nádoby, kde je pouze známka na rok 2019.

Platby za palivové dřevo ve výši 1518,- můžete také provést bezhotovostně na účet obce pod specifickým symbolem: 1032, do poznámky uveďte nejlépe svoje jméno nebo číslo popisné.

Alena Rosenbergová