, ,

Naše JSDH má novou požární stříkačku

 

 

 

 

Projekt

ZVÝŠENÍ AKCESCHOPNOSTI JEDNOTKY SDH PÍSKOVÁ LHOTA MODERNIZACÍ POŽÁRNÍ TECHNIKY

 

je spolufinancován Evropskou unií v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova.

 

Hlavní cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Podlipansko, o.p.s.

 

 

Projekt “Projekt zvýšení akceschopnosti Jednotky SDH Písková Lhota modernizací požární techniky´´
Evidenční číslo: 21/005/19210/120/075/001951

Tento projekt, realizovaný v roce 2022, byl spolufinancován Státním zemědělským intervenčním fondem v Programu rozvoje venkova na základě pravidel, kterými jsou stanoveny podmínky platné pro 5. Výzvu MAS Podlipansko, o.p.s. příspěvkem z národních zdrojů a zdrojů EU.

Účelem projektu je pořízení přenosné hasičské motorové stříkačky, na základě technických požadavků a specifikace zadavatele. Pro Jednotku SDH Písková Lhota byl vybrán a zakoupen typ PMS  Rosenbauer FOX 4.

Celkové uznatelné náklady projektu činí 499 022,- Kč včetně DPH.

Celková výše dotace 386 644,- Kč.

Příspěvek společenství (EU) 247 452,- Kč

Příspěvek z národních zdrojů 139 192,-Kč

Obec Písková Lhota se na projektu podílela částkou 112 378,- Kč.