,

Nová zelená úsporám light pro seniory

POBÍRÁTE STAROBNÍ DŮCHOD A RÁDI BYSTE ZATEPLILI SVOJI NEMOVITOST?

VYUŽIJTE VELMI JEDNODUCHÝ DOTAČNÍ PROGRAM. PODPORA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE ZDARMA.

OBRACEJTE SE NA :

MAS PODLIPANSKO, O.P.S.

JAN REJHOLEC

TEL: 724 050 407

LETÁK: Nová zelená úsporám – program ligh pro seniory