Starostka obce:

Alena Rosenbergová

Místostarosta obce:

Ing. Otta Mojžíš

Členové zastupitelstva:

Mgr. Nela Havlasová

Ivana Šafránková

Jindřich Stýblo

Renata Fialová

Jolana Mašindová

Kontrolní výbor:

Bc. Jindřich Stýblo, Jana Kovaříková, Mgr. Stanislav Vavřička

Finanční výbor:

Mgr. Nela Havlasová, Jana Pecháčková, Ing. Radim Zelinger