Starostka obce:

Alena Rosenbergová

Místostarostka obce:

Ivana Šafránková

Členové zastupitelstva:

Jindřich Stýblo

Renata Fialová

Jolana Mašindová

Kontrolní výbor:

Jindřich Stýblo, Jana Kovaříková, Naděžda Pekárková

Finanční výbor:

Renata Fialová, Jana Pecháčková, Ing. Monika Adamová