Dne 31.10.2019 a 1.11.2019 proběhne v obci Písková Lhota odečet elektroměrů.

Prosím občany o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru (hlavně uvázané psy, odstranění křovin, větví, nepořádku a různého materiálu před rozvaděči, 80 cm do všech stran, především dopředu, a prosíme o kontrolu vosích hnízd v rozvaděčích).

Pokud v době pravidelného odečtu nebudou občané moci zpřístupnit odběrné místo, ať zapíší číslo elektroměru (číslo pod čárovým kódem) a stavy (všech tarifů – T1, T2, případně i P) a zanechají tyto údaje na viditelném místě (okno, schránka, plot, apod.). Důležité, bude se odečítat pouze v tyto dva dny!

ČEZ Distribuce a.s. provádí odečty VŠECH elektroměrů, nezávisle na vybraném prodejci!

Děkuji za spolupráci a prosím o potvrzení o doručení tohoto mailu.

Dana Uhrová
Referent odečtů

ČEZ Distribuce, a. s.
sídlo: Teplická 874/8, 405 02 Děčín
mobil: 724 667 986
e-mail: dana.uhrova@cezdistribuce.cz