Pravidelné odečty elektroměrů v Pískové Lhotě
 Přibližný plán pořadí odečítaných ulic:
Ve čtvrtek 29.10.2020 od 9 do 15 hodin
Ulice Poděbradská, Lesní a Spojovací

V pátek 30.10.2020 od 9 do 14 hodin
Ulice V Hájích, Hořátevská, Polabská, Příčná I., Příčná II., 1. Máje

Případné změny plánu vyhrazeny.

POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA

Vzhledem k odečtům OPTICKOU SONDOU, která se MUSÍ na elektroměr přímo přiložit, je NUTNÉ umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru (sousedská a přátelská výpomoc, zabezpečení psů, odstranění křovin, větví, nepořádku a různého materiálu před rozvaděči).
Pokud by někdo měl problém se zpřístupněním v určených hodinách, prosím ať mě kontaktuje na tel.: 724 667 986