,

OZNÁMENÍ O SVOZU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A STARÉHO ELEKTRA

Nebezpečný odpad a elektro bude od obyvatel odebírán
 dne 25.11.2023 následovně:
Místo odběru Čas odběru Sběrný dvůr 9:00-10:00 hod.
V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů:
 znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čisticích prostředků atd.
 sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.
 pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin
 spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čisticí prostředky apod.
V rámci sběru elektra můžete odevzdat tyto použité výrobky:
 použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa, monitory apod.
 baterie a monočlánky
 akumulátory z osobních aut a motocyklů
 zářivky a výbojky