Projekt „Předcházení vzniku odpadů v obci Písková Lhota“
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008534

Tento projekt, realizovaný v roce 2020, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostřední.

V rámci projektu byla vybudována síť kontejnerů na použitý textil a oděvy a byly pořízeny domácí kompostéry pro občany obce. Realizací tohoto záměru se v obci zavedl sběr použitého oblečení, použitých textilních výrobků a hraček a došlo k využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů ze zahrad, kde probíhá jejich následné zužitkování.

Celkové uznatelné náklady projektu činily 727.210,- Kč a dotace z fondů EU činila 618.129,- Kč, tj. 85 %, obec se podílela částkou 109.081,- Kč, tj. 15 %.

Odborné rady, jak správně kompostovat: Kompostování v zahradních kompostérech JRK

Odkaz na návod, jak sestavit kompostér: Návod na sestavení Komppostéru JRK

DĚKUJEME

za to, že jste se rozhodli zpracovávat svůj domácí rostlinný odpad sami. Nebudete určitě litovat. Nespoléhejte na to, že kompostér všechno udělá za vás. Jde o standardní proces kompostování, i když v estetickém obalu chránícím své okolí proti případnému zápachu. Pokud se o něj budete starat správně, bude vám dělat radost. Budete mít vlastní kvalitní substrát do skleníku, na záhonky, do květináčů.

Jak tedy na to?

 • Postavte kompostér na místo, kde vám nebude překážet a zároveň bude po ruce – budete ho používat častěji. Pokud ho postavíte pod strom, bude vám strom při dlouhodobém používání částečně vyživovat.
 • V kompostéru je žádoucí dosáhnout co největší teploty, aby byla ničena semena plevelů, škůdci, choroby (hygienizace). Výhodou tedy je pokud k nádobě alespoň částečně může slunce.
 • Kompostování je proces aerobní (jeho dodržení současně brání vyvíjení zápachu). Aby mohl probíhat správně, je vhodné vrstvit do nádoby takové materiály a takovým způsobem, aby k nim mohl alespoň částečně vzduch perforacemi v obalu kompostéru (například posekanou trávu proložíme zbytky kůry či nadrcených větví).
 • Kompostér plníme obdobnými materiály jako běžný kompost, nesmíme zapomenout na vodní režim – zcela suchý kompost nepracuje, příliš vlhký kompost hnije, protože byl nabourán aerobní proces. Stejně jako u běžného kompostu platí: čím bohatší vsázka, tím lepší výsledek.
 • Využijeme i zdřevnatělé části rostlin a drobné větvičky, které je třeba nadrtit či nasekat na rozměr v jednotkách cm (čím menší, tím lepší). Pokud vkládáme do kompostéru povětšině výživný materiál, můžeme prosypat občas zbytky hlušiny či písku. Využijeme kůru, piliny či hoblovačky z rostlého dřeva. Spadané ovoce je dobré občas prohodit nehašeným vápnem pro dezinfekci a lepší pH. Přidáme popel z ohýnku, krbu, krbových kamen; zbytky rostlin z kuchyně; zbytky kávy; skořápky – určitě sami přijdete na řadu dalších věcí k rozvinutí kvalitní receptury.
 • Obdobně jako v běžném kompostu materiál potřebuje většinou celou vegetační sezonu, aby se vytvořil solidní kompost. Hotový materiál můžete odebírat postupně spodními dvířky nebo jednorázově – pak je lépe kompostér stáhnout ze substrátu, materiál překatrovat a nadsítnou část vrátit do kompostéru jako očkovací materiál pro další vsázku.
 • Vzniklou hromadu substrátu můžete samozřejmě využít pro zahradničení rovnou. Pokud ale pro daný účel (například do skleníku) velmi vadí klíčení plevelů (zejména pokud jste dávali do kompostéru plevel s vyzrálými semeny) je lepší následující postup – ponechte hromadu substrátu jednu sezónu volně v zahradě (nebo ji můžete osadit třeba tykvemi, aby nebyla sezóna ztracena) – nechte vyrůst plevel a než vytvoří semena, vyplejte. Vypletý materiál opět můžete dát do kompostéru a substrát, který již nebude tolik obrůstat plevelem, použít kamkoliv. K eliminaci některých semen a chorob můžete nechat substrát v zimě přemrznout. K omezení klíčivosti semen v substrátu lze použít i složitější metody, ty ale u zahrádkářů nepředpokládáme.

Na názorném příkladě nakládání se zbytkovým rostlinným materiálem v domácnostech tedy vidíme, co obnáší pojem PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ. Materiál tzv. nepřejde plot domácnosti a nestane se jejím odpadem, o který se musí někdo za veřejné finance postarat. Ty pak mohou být využity na jiné důležité věci.

V hierarchii priorit správného nakládání s odpady (viz standardy EU i ČR) je proto logicky předcházení vzniku odpadů na prvním místě. Následuje opakované využití věcí (například ošacení pro charitu). Dále je pak materiálová recyklace návazná na separační kontejnery a sběrné dvory; využití energetické a nakonec skládkování, jako čím dále méně žádoucí metoda nakládání s komunálním odpadem. Větší část komunálního odpadu v ČR se ale stále skládkuje!

Pokud bychom chtěli hledat další způsoby, jak předejít vzniku odpadů – uvádíme příklady, které určitě i sami dokážete dále rozvíjet:

 • Nakupujme (hlavně u potravin) jen tolik, kolik víme, že skutečně spotřebujeme. Před nákupem nových věcí zvažujme, zda nelze staré věci a zařízení efektivně opravit.
 • Namísto limonád a dalších nealko nápojů v PET lahvích, krabicích, plechovkách aj. volme kvalitní koncentrované sirupy a dobrou vodu z vodovodu – dokonce ušetříme i za palivo do auta! Pivo lze stále nakupovat ve vratném skle.
 • Tvrdý sýr či uzeninu můžeme koupit váženou, nikoli balenou v plastové vaničce, která u menších balení je hmotou obdobná svému obsahu.
 • Ke sledování denních zpráv volme namísto tisku internet.
 • Namísto jednorázových baterií používejme dobíjecí akumulátory.
 • Jízdenky a vstupenky můžete mít díky chytrému telefonu pouze v digitální podobě.

Jako OPAKOVANÉ VYUŽITÍ lze uvést například předání zánovních věcí, zejména ošacení, potřebným.

 

 

Obec Písková Lhota

Bohužel v současné době není možné kompostéry, které jsou již v obci připraveny k odběru předávat hromadným způsobem, pro osobní odběr. Pokud máte zájem, vyžijte možnosti individuálního odběru po dohodě s panem Jaroslavem Friedlem na telefonu 608 509 669.

K odběru jsou připraveny kompostéry o objemu 800l, 1064l, 1400l a 2000l od firmy MEVA – TEC s.r.o. v barvě zelené, jedná se o stavebnici, takže ji přepravíte i osobním automobilem.

NEBOJTE SE ZEPTAT NA  OBECNÍM ÚŘADU!

Odborné rady, jak správně kompostovat: Kompostování v zahradních kompostérech JRK

Odkaz na návod, jak sestavit kompostér:Návod na sestavení Komppostéru JRK