Poděkování hasičům

V průběhu poslední prázdninové neděle, dne 2. září, zasahovala z pokynu starostky obce naše jednotka SDH obce Písková Lhota. Jednalo se o zajištění, případně odstranění uschlého, nakloněného stromu, hrozícího pádem. Vzhledem ke stavu ohrožujícího stromu, k charakteru místa události (hlavní silnice Poděbrady – Praha, na hranici katastrálních území obcí Písková Lhota a Kostelní Lhota) a z toho plynoucího ohrožení účastníků silničního provozu, jednotka SDH obce pomocí motorové pily strom odstranila. Opět se tak zúročila odborná příprava členů JSDHO pro práci s motorovou řetězovou pilou a kvalitní vybavenost jednotky pro tuto zásahovou činnost.

Děkuji touto cestou všem zúčastněným členům.
Jindřich Stýblo – velitel JSDHO Písková Lhota