,

Poděkování obce Lužice za finanční dar poskytnutý naší obcí na obnovu po tornádu, které obec Lužice postihlo 24.6.2021.

Obec Lužice