Od 1.3.2023 do 26.4.2023 můžete hotově uhradit poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2023.

Od května 2023 bude SKO svážen vždy v sudých týdnech dle nového harmonogramu svozu odpadů.  Harmonogram svozu odpadu 2023

Známky na rok 2023 budou vydávány od 1.3.2023  v úředních hodinách, v případě bezhotovostní platby vždy v měsíci následujícím  po připsání platby na účet obce.

Bezhotovostní platby za SKO můžete zasílat na účet obce: 10720191/0100 částka zůstává stejná jako v předchozích letech 750 Kč / osoba / rok.

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu je třeba uhradit do 26.4.2023.

Platby za odvoz komunálního odpadu a místní poplatek ze psů můžete zasílat bezhotovostně na účet: 10720191/0100.

Jako variabilní symbol vždy uveďte číslo popisné.

Specifický symbol pro odvoz komunálního odpadu: 1340

Specifický symbol pro poplatek ze psa: 1341

Sazba ročního poplatku za odvoz KO: 750,- Kč osoba s trvalým pobytem v Pískové Lhotě, 750,- Kč za neobydlenou nebo rekreační nemovitost.

Osvobozeny od poplatku jsou například miminka narozená v kalendářním roce splatnosti poplatku a osoby s trvalým pobytem v obci Písková Lhota, které v kalendářním roce dosáhnou věku 70 let a starší.

Bezhotovostně můžete zaplatit i poplatek ze psa, který činí 70,- Kč ročně nebo 50,- Kč ročně za psa, jehož držitelem osoba starší 70 ti let.

Pokud zvolíte bezhotovostní způsob úhrady místního poplatku, posečkejte, prosím, s vyzvednutí známky na rok 2022 až bude platba připsána na účet obce nebo vytiskněte doklad o realizaci platby z účtu a předložte.

Platby za palivové dřevo ve výši 1518,- můžete také provést bezhotovostně na účet obce pod specifickým symbolem: 1032, do poznámky uveďte nejlépe svoje jméno nebo číslo popisné.