,

AKTUALITY K POZEMKOVÝM ÚPRAVÁM V KATASTRU OBCE PÍSKOVÁ LHOTA

Zastupitelstvo obce Písková Lhota  v březnu roku 2020 rozhodlo shromáždit potřebné množství souhlasů vlastníků zemědělské půdy tak, aby mohly být zahájeny komplexní pozemkové úpravy v naší obci. Proto žádáme některé vlastníky o vyjádření souhlasu s pozemkovými úpravami v katastru obce Písková Lhota. Jedná se o dlouhodobou záležitost, která jistě prospěje nám všem. Podrobnosti najdete v záložce Pozemkové úpravy. Dále je vložena prezentace Ing. Zdeňka Jahna, Csc., vedoucího pobočky Státního pozemkového úřadu v Nymburce, kde uvidíte úspěšné a zajímavé realizace pozemkových úprav z našeho okolí. Pro zajímavost bych ráda upozornila na třetí snímek od konce prezentace. Zvýrazněn je pozemek s nepravidelným tvarem, a právě takové pozemky by měly po úpravách získat smysluplnější tvar.

Prezentace Ing. Zdeňka Jahna, Csc.: Pozemkové úpravy očima úředníka-1

Formulář souhlasu s možností zahájení komplexních pozemkových úprav