Zastupitelstvo obce v současné době pracuje na tvorbě strategického dokumentu, který bude koncepcí rozvoje a budoucího směřování investic v naší obci. Dále nám pak pomůže v orientaci v dotačních příležitostech. Zakotvení projektů v programu rozvoje obce je mnohdy podmínkou  úspěchu v dotačním řízení.  Správné nastavení programu podpoří efektivnější využití finančních zdrojů.

V příloze máte možnost si pročíst analytickou i návrhovou část nového dokumentu a na veřejném projednávání vznést k dokumentu připomínky a samozřejmě vlastními postřehy ovlivnit konečnou podobu dokumentu.

Těšíme se na Vás ve čtvrtek 30. září v 17 hodin v budově OU.

Odkaz na dokument: Veřejné projednání strategie obce