Vážení spoluobčané,
Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav v souvislosti s nebezpečím šíření koronaviru mezi obyvatelstvem. Z této situace vyplývá mnoho omezení pro všechny občany ČR – je omezen volný pohyb osob a nyní také platí nařízení o povinnosti nošení roušek mimo Vaše bydliště. Prosíme, dodržujte toto nařízení, chráníte tak nejen ostatní, ale hlavně sebe a své blízké.

Roušky si můžete vyzvednout na OU v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 13:00 do 16:00, nebo volejte na telefon 774700148
Praktická upozornění:
Pobočka České pošty v Poděbradech je otevřena od 10:00  do 16:00 hodin. Sobotní provoz všech poboček České pošty je zrušen.
Městský úřad v Poděbradech otevřen v pondělí a ve středu od 14:00 do 17:00 hodin.
Informační linka MěÚ Poděbrady 325 600 211.
MěÚ Poděbrady – občanské průkazy 325 600 442. S občanskými a řidičskými průkazy, jejichž platnost skončila 1.3.2020 a později se můžete nadále prokazovat , jsou uznávány za platné.
Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. ruší veškeré úřední hodiny pro veřejnost, k doručení písemností můžete využít poštovní schránku na vrátnici VaK Nymburk.
Tel. Poruchy vodovod a kanalizace: 602 422 458 nebo 325 513 804.
Seniorům nabízíme zajištění nákupů a vyzvednutí léků, objednávejte na tel. 774 700 148.
Na závěr dobrá zpráva, nemáme z okolí žádné zprávy o nekontrolovaném šíření koronaviru 🙂

Hezké dny, hodně zdraví a dobrou náladu přeje Váš OU.