,

Příprava stavby Od okruhu, Přední Lhota, obnova otevřeného profilu toku

V roce 2017 probíhala v Pískové Lhotě jednání o obnovení otevřeného profilu vodního toku ,,OD okruhu, Přední Lhota“ zkolaudovaného v roce 1981- jde o otevření nyní zatrubněného vodního toku , který nepřevádí vodu z uvedeného území do toku Káča. Potrubí je zaneseno hlínou a jsou zaneseny i revizní šachty podél místní komunikace Přední Lhota – Písková Lhota. Jestli si vzpomínáte, velké záplavy v roce 2013 způsobily škody jak vlastníkům nemovitostí, tak i zemědělcům hospodařícím na těchto pozemcích.
Vlastníkem stavby je Povodí Labe, státní podnik, ovšem před otevřením profilu vodního toku musí dojít k majetkoprávnímu vypořádání s vlastníky půdy nad stavbou. Realizace tohoto projektu by naší krajině prospěla nejen technicky, ale i esteticky.
Nyní máme možnost přemýšlet, jakou krajinu chceme mít v budoucnu kolem sebe a čím jí můžeme prospět. Realizací projektu dojde k zúrodnění půdního fondu,  a zvýšení ekologické stability krajiny.

Nyní se nacházíme ve fázi majetkoprávní přípravy této stavby, jednotliví vlastníci budou oslovováni obcí a podnikem Povodí Labe, s.p. k získání souhlasu pro dosažení územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu.