Projekt „Předcházení vzniku odpadů v obci Písková Lhota“
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008534

Tento projekt, realizovaný v roce 2020, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostřední.

V rámci projektu byla vybudována síť kontejnerů na použitý textil a oděvy a byly pořízeny domácí kompostéry pro občany obce. Realizací tohoto záměru se v obci zavedl sběr použitého oblečení, použitých textilních výrobků a hraček a došlo k využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů ze zahrad, kde probíhá jejich následné zužitkování.

Celkové uznatelné náklady projektu činily 727.210,- Kč a dotace z fondů EU činila 618.129,- Kč, tj. 85 %, obec se podílela částkou 109.081,- Kč, tj. 15 %.