Projekt “Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Písková Lhota – 1. etapa”
Evidenční číslo: FOV/OBV/041927/2020

Tento projekt, realizovaný v roce 2020, byl spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova, Oblast podpory Veřejné prostranství.

V rámci projektu došlo k výměně 19 světelných bodů veřejného osvětlení, tj. jak samotného svítidla, tak i silničního stožáru. Dále byl instalován nový rozvaděč a energo sloupek. Celková délka osvětlené trasy je 1080m. Díky podpoře ze Středočeského Fondu obnovy venkova dojde i k významným úsporám energie a vyššímu světelnému komfortu.

Celkové uznatelné náklady projektu činily 886 606,28 Kč a dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova  činila 449 000,- Kč,  obec se podílela částkou 437 606,28 Kč.