Projekt “Sjednocení povrchu sportoviště”
Evidenční číslo: SVČ/VSAI/040840/2020

Tento projekt, realizovaný v roce 2021, byl spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje ze  Fondu sportu a volného času, v rámci tematického zadání Podpora sportovních a volnočasových aktivit.

V rámci projektu došlo k rozšíření elastického povrchu hřiště, který plynule navazuje na již existující dráhu o délce 110 m.

Podpora ze Středočeského Fondu sportu a volného času má pomáhá zajistit kvalitnější podmínky k sportovní činnosti dětí a mládeže.

Celkové uznatelné náklady projektu činily 497 11,40 Kč a dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova  činila 298 508,- Kč,  obec se podílela částkou 198 608,40 Kč.