www.svscr.cz

Co je ptačí chřipka?
Ptačí chřipka neboli aviární influenza (AI), je nakažlivé virové onemocnění ptáků. Zdrojem onemocnění
jsou volně žijící vodní ptáci, kteří vylučují virus do vnějšího prostředí především trusem. Příznaky
onemocnění mohou být různé od snížení příjmu krmiva a vody, po průjmy, dýchací potíže a pokles
produkce vajec. Může dojít i k náhlým úhynům bez předchozích příznaků. Některé kmeny viru AI
mohou být za určitých podmínek přenosné i na člověka.

Zdroj AI a její šíření
OO přímý kontakt drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem na zemi i na vodě
OO trusem kontaminované krmivo, voda, stelivo
OO pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
OO zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděv, obuv)

Preventivní opatření
OO zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů
OO oddělený chov hrabavé a vodní drůbeže
OO umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod přístřešky

 

SVS – Pozor na ptaci chripku