VÝZVA K ZAPLACENÍ HŘBITOVNÍCH POPLATKŮ

Upozorňujeme tímto všechny nájemce hrobových míst, kteří dosud nezaplatili pronájem hrobového místa za období 1.1.2012 – 31.12.2021, aby tak učinili co nejdříve.

Čísla nezaplacených hrobových míst:

7, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 32, 35, 38, 43, 44, 45, 48, 49, 59, 60, 62, 63, 69, 73, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 92, 94, 95, 99, 104, 107, 114, 117, 118, 119, 124, 125, 139, 140, 146, 147, 150, 151, 156, 166, 167, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 200, 203, 204, 205

Výše poplatku je Kč 80,- za hrobové místo.

V případě, že poplatek nebude zaplacen do 31.12.2021, bude toto hrobové místo nabídnuto jinému zájemci.

Platbu můžete provést osobně na obecním úřadě nebo zaslat na účet č. 10720191/0100, variabilní symbol = číslo hrobu, specifický symbol = 3632 a do zprávy uvést adresu bydliště.

Za OÚ Písková Lhota

Alena Rosenbergová

starostka