» 1. 12. 2021   Schválený rozpočtový výhled na období 2022 - 2024

» 1. 12. 2021   Schválený rozpočet obce na rok 2022

» 9. 9. 2021   Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

» 14. 6. 2021   Schválený závěrečný účet hospodaření obce za rok 2020

» 10. 5. 2021   Tabulky finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020

» 10. 5. 2021   Rozvaha MŠ CIPÍSKOVÁ k 31. 12. 2020

» 10. 5. 2021   Příloha k 31. 12. 2020

» 10. 5. 2021   Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2020

» 10. 5. 2021   Rozvaha obce Písková Lhota k 31. 12. 2020

» 10. 5. 2021   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

» 10. 5. 2021   Priloha-MS-CIPISKOVA-K-31.-12.-2020.pdf

» 10. 5. 2021   Vykaz-zisku-a-ztrat-MS-CIPISKOVA-k-31.-12.-2020.pdf

» 16. 12. 2020   Schválený rozpočtový výhled na období 2021-2023

» 16. 12. 2020   Schválený rozpočet obce na rok 2021

» 13. 7. 2020   Schválený závěrečný účet hospodaření obce za rok 2019

» 13. 7. 2020   Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2019

» 13. 7. 2020   Tabulky finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019

» 13. 7. 2020   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

» 13. 7. 2020   Rozvaha obce Písková Lhota k 31. 12. 2019

» 13. 7. 2020   Výkaz zisku a ztrát obce Písková Lhota k 31. 12. 2019

» 13. 7. 2020   Výkaz zisku a ztrát MŠ CIPÍSKOVÁ k 31. 12. 2019

» 13. 7. 2020   Příloha MŠ Cipísková k 31. 12. 2019

» 13. 7. 2020   Příloha k 31. 12. 2019

» 13. 7. 2020   Rozvaha MŠ CIPÍSKOVÁ k 31. 12. 2019

» 25. 11. 2019   Návrh rozpočtu na rok 2020

» 22. 11. 2019   Návrh střednědobého výhledu