Během odpoledne první adventní neděle jsme se opět všichni sešli u stromečku naproti samoobsluze, abychom si společně zazpívali koledy s dětmi z místní mateřské školky a poté slavnostně rozsvítili vánoční stromeček. Kdo přišel, mohl se zahřát svařeným vínem či čajem.