SBĚRNÝ DVŮR

OTEVÍRACÍ DOBA:

Kontejner na stavební odpad a suť bude na sběrném dvoře přistaven ve dnech :

Letní provozní doba:

Duben – ŘíjenStředa17:00 – 18:00 hodin
Duben – ŘíjenNeděle10:00 – 11:00 hodin

Zimní provozní doba:

Listopad – BřezenNeděle10:00 – 11:00 hodin

Soubory ke stažení:

Rozhodnutí 010838 2010 KUSK souhlas

Cernohlavek Group ZR

Smlouva o poskytnutí služeb

Do sběrné nádoby

Pokyny při úniku oleje