V sobotu 27. března 2021 bude zahájeno sčítání obyvatel. Všechny fyzické osoby jsou povinny poskytnout zákonem požadované údaje.

Protože je sčítání navrženo online, nabízíme pomoc při sčítání seniorům, kteří nemají přístup k elektronické podobě formulářů.

Místo: budova Obecního úřadu.

V úterý 30. března 13 hod až 15 hod

Ve čtvrtek 1. dubna 9 hod až 15 hod

V úterý 6. dubna 9 hod až 15 hod

Ve čtvrtek 8. dubna 9 hod až 15 hod

V pátek 9. dubna 9 hod až 15 hod