,

SEZNAM NEZAPLACENÝCH HROBOVÝCH MÍST K 26.10.2022

Nezaplacená hrobová místa

 

Obecní úřad v Pískové Lhotě eviduje seznam nezaplacených hrobových míst pro rok 2022 – 2031.

Nájemní vztah tedy skončil dnem 31.12.2021.

 

Čísla nezaplacených hrobových míst : 

 

7 48 88,89 156 205
8,9 49 90,91 157 207
10,11 59,60 92    
14,15 62 97,98 168,169  
20,21 63 99 172,173  
22,23 69 114 175,176  
24,25 70,71 119 177,178  
26 72 122,123 183,184  
35 73 124,125 191  
38 80,81 129 200  
43,44 82,83 133,134 203  
45 84,85 150,151 204  

 

 

Sdělujeme Vám, že při nezaplacení a neuzavření smlouvy o nájmu hrobového místa do 31.12.2022, užívací právo k hrobovému místu zanikne.

Nájemní smlouvu na hrobové lze uzavřít kdykoliv se zpětnou platností.

Kontakt na Obecní úřad, správu hrobových míst: 725 524 423