Obec Písková Lhota zadala Ing. Ondřeji Pavelkovi zpracování projektu chodníku v lokalitě Hořátevská. Chodník zajistí zvýšení bezpečnosti provozu oddělením komunikace pro pěší z dosahu silniční dopravy zejména v oblasti frekventované křižovatky s ulicí Poděbradskou. Seznamte se s navrhovanou situací stavby.

Chodník Hořátevská situace stavby