V podvečer na silvestra jsme se v hojném počtu sešli před dětským hřištěm naproti samoobsluhy, abychom udělali pomyslnou tečku za končícím rokem a přivítali rok nový. Paní starostka přítomné přivítala a popřála všem všechno nejlepší v novém roce 2019. Poté následoval slavnostní ohňostroj. V průběhu bylo možné se zahřát svařeným vínem či čajem.