, ,

TERMÍN SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU

DNE 20.5.2023 OD 9:00 DO 10:00 HODIN PROBĚHNE SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A STARÉHO ELEKTRA

V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů:
 znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čisticích prostředků atd.
 sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.
 pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin
 spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čisticí prostředky
apod.
V rámci sběru elektra můžete odevzdat tyto použité výrobky:
 použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky,
videa, monitory apod.
 baterie a monočlánky
 akumulátory z osobních aut a motocyklů
 zářivky a výbojky

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU