,

Upozornění k platbám za komunální odpad

Termín pro úhradu poplatku za komunální odpad je 30.06.2022.

Žádáme všechny, kteří ještě poplatek neuhradili o platbu převodem na účet 10720191/0100 , s variabilním symbolem, kterým je číslo popisné.

Hotovostní platby jsou možné pouze v úředních dnech.

Váš Obecní úřad