Územní plán včetně změny

Územní plán Písková Lhota
– textová část

Územní plán Písková Lhota
– odůvodnění

Územní plán obce Písková Lhota,
hlavní výkres zastavitelných území