V pátek 19. října 2018 proběhlo na Obecním úřadě vítání 10ti občánků: Teodora Bílá, Adéla Brázdová, Radim Čapek, Marie Hinďošová, Jonáš Kojetský, Mikuláš Kojetský, Matyáš Mojžíš, Tobiáš Pokorný, Jakub Semecký a Kateřina Semecká. Nejmladšímu občánku Mikulášovi bylo ten den pouhých 19 dní. Nejstarší přivítanou občankou byla šestiletá Kateřina.

Paní starostka Alena Rosenbergová společně s místostarostkou Ivou Šafránkovou  představily vítané děti a pronesly k rodičům a ostatním zúčastněným slavnostní projev. Následoval podpis rodičů do pamětní knihy a předání dárku dětem. Během vítání občánků zazpívaly písničky děti z místní Cipískové mateřské školky pod dohledem p. učitelky Mgr. Edity Luňáčkové a Mgr. Edity Hrdé. O přání lásky, štěstí a zdraví se postaraly tři sudičky z kolektivu mladých hasičů obce Písková Lhota. V závěru proběhl přípitek a přání všeho nejlepšího rodičům a jejich dětem. Celé odpoledne se neslo ve slavnostním duchu s příjemnou atmosféru.